PROAKTIV KOMMUNIKATION FÖR MEDBORGARDIALOG

Vi på Unified Commerce by Sigma är en specialistenhet med lång erfarenhet inom Unified Communication – vår multikanalslösning som möjliggör en effektiviserad kunddialog. När vi pratar om Unified Communication som lösning för medborgardialog, kallar vi det för Citizen Information Management Systems, CIMS.

krisinformation inom kommunala verksamheter

 

Genom möjligheten att samla all kommunikation är vår lösning lämplig för medborgardialog och avbrottskommunikation i kommunala verksamheter. Detta eftersom den möjliggör både manuell och automatisk gruppkommunikation. Du kan, med hjälp av lösningen, också hantera svaren på dessa på ett och samma ställe.

CIMS i kommunala verksamheter

CIMS är en komplett lösning för kommunala verksamheter som, proaktivt vill kunna gå ut med information och avbrottskommunikation. Om exempelvis strömmen går i ditt område, kan kommunen proaktivt gå ut och informera alla som bor i området om att de vet att din ström är borta och arbetar på en lösning.

Genom CIMS kan vi samla ihop information till alla som bor i kommunen och därmed möjliggöra en effektiv proaktivitet och leverera önskat budskap – oavsett kanal. Gruppkommunikationen kan skötas både manuellt och automatiskt, och med hjälp av lösningen kan du också hantera svaren på denna på ett och samma ställe.

Vi levererar lösningen som en tjänst med fullständigt applikationsansvar och drift.

Fem exempel på appliceringspunkter för CIMS:

  • Väg- och trafikproblem
  • Vatten
  • El
  • Bredband
  • Eventuell brand

Ladda ned vårt whitepaper och läs mer om krishantering och CIMS: Klicka här