CARE – SUPPORT & FÖRVALTNING

Unified Commerce erbjuder support och förvaltning i form av Application Management, som innefattar System Management och Change Management: systemförvaltning, incidenthantering och vidareutveckling av era utvecklade system för de plattformar som vi stödjer. Unified Commerce har arbetat med proaktiv förvaltning i många år. Vi vet hur system måste underhållas för att behålla prestanda och tillgänglighet, nu och i framtiden. Vi vet också att mycket av utvecklingen sker just i förvaltningsfasen. Ofta i form av kontinuerlig vidareutveckling då verksamheten ställer krav som snabbt behöver genomföras.

Vi är specialister på de plattformar som vi arbetar med inom e-handel och PIM/MDM men också på vår egenutvecklade kommunikationsplattform MCP. Vi har en omfattande erfarenhet från många olika åtaganden.

Kvalitetssäkrad förvaltning

Unified Commerce har tagit fram en kvalitetsprocess för systemförvaltning. Det gör att vi kan erbjuda er en tydlig förvaltningsorganisation som anpassas efter era behov.

Omfattningen på Application Management åtagandet kan variera, beroende på kundens behov. Det vi erbjuder är en tydlig förvaltningsorganisation med team som består av Projektledare, Systemarkitekt/Lead developer samt en Business Analyst. Dessutom består teamet av utvecklare med olika kompetenser, utifrån era behov. Ni som kunder deltar med Systemansvarig och Systemägare. Vi jobbar i en nära relation, där vi snarare blir en del av er organisation, än enbart en systemleverantör utan förståelse för er verksamhet.

Vi använder ledande tredjepartsprodukter för ärendehantering, kod- och versionshantering, byggstöd, releasehantering och dokumentation. Alla integrerade med full spårbarhet mellan ärende och kod.

Inom vårt System Management (systemunderhåll) åtagande ingår bland annat att leda och övervaka systemet för att säkerställa kvaliteten, upprätthålla tillgången till god kompetens på lösningen, samt trendanalyser och annat proaktivt underhållsarbete. Möjlighet till rapportering av proaktiva analyser, systemet status, förbättringsåtgärder, incidenter med mera finns för vidareanalys av er kunder.

Att ha ständig övervakning av systemet ger möjlighet att hitta negativa trender tidigt, innan de leder till en incident.

Incidenthantering

Inom vårt Incident Management-erbjudande hanteras oplanerade avbrott eller en minskning av kvaliteten på systemet. Om en incident inträffar är det absoluta främsta målet att utföra återställning till full drift så snart som möjligt.

Vi sätter alltid upp ett servicenivåavtal med er, där vi kan erbjuda val mellan kontorstid 8-17, utökad kontorstid 8-22 och helger eller service alla dagar, dygnet runt.

Väljer ni service alla årets dagar, dygnet runt sätter vi också upp krav på systemets upptid.

Vidareutveckling

Vår Change Management handlar om att vidareutveckla ert system för att anpassa systemet till framtida behov och trender. Vi jobbar proaktivt med rådgivning för att se till att er verksamhet alltid har bästa möjliga systemstöd. Ett System Management-åtagande underlättar vidareutvecklingsarbetet och med våra framtagna processer för Change Management kan vi erbjuda flexibilitet och effektivitet i det arbetet.

Vi arbetar löpande och agilt i sprintar om det är det som passar er bäst eller i projektform med större releaser. Vi är flexibla och jobbar på det sätt som passar er verksamhet bäst.

Varför välja Sigma?

Vi har alltid en nära relation med er kunder, och ser oss som en del av er verksamhet. Vi ser till att förstå er affär och bidra till att utveckla den. Vi vill inte bara vara en distanserad support, utan er partner och rådgivare i systemets användning och utveckling.

Tack vare vår omfattande erfarenhet inom systemförvaltnings-området, har vi utvecklat bra processer och rutiner. Vi är snabba med att sätta oss in er verksamhet och få upp en proaktiv förvaltning.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om oss eller om vad vi gör. Vi ser fram emot att höras!