PIM FOR RETAIL

Detaljhandeln och framförallt online-handeln fortsätter att förändras i en aldrig tidigare skådad takt och både som leverantör och återförsäljare måste man hänga med och utvecklas för att överleva och konkurrera. Man behöver ett snabbt men även hållbart tillvägagångssätt för att registrera, behandla och få ut rätt data i olika kanaler, för att snabbt kunna utöka produktsortiment och leverera engagerande, personliga omnikanal-upplevelser. Stibo Systems PIM for Retail är en lösning som är skräddarsydd för att hantera detta. PIM for Retail har ett intuitivt webbaserat användargränssnitt och förkonfigurerade workflows för att snabba upp och automatisera önskade processer inom onboarding av produkter, DAM och den stöttar samtidigt detaljhandelns datastandarder. Den innehåller också koppling till en molnbaserad Product Data Syndication (PDS) -lösning för att effektivisera datainsamling från flera leverantörer, kanaler, plattformar och leverantörer av innehållstjänster.

Läs mer om Stibo Systems PIM for Retail här.

The PIM Accelerator - baserad på Stibo Systems PIM for Retail

Sigma erbjuder nu en förkonfigurerad lösning, byggd på Stibo Systems branschledande PIM- och MDM-plattform STEP, med intuitiva, detaljhandelspecifika moduler, arbetsflöden, affärsregler, instrumentpaneler, datamodeller och användargränssnitt.

I samarbete med Stibo Systems kan vi på Sigma med vår PIM-accelerator erbjuda en skräddarsydd lösning för att snabbt och kostnadseffektivt få upp ett PIM-system. Vi har tittat på tidigare kunders behov, marknadens läge, användares beteende, och inköpares krav m.m. och har satt ihop ett attraktivt paket där vi kan garantera en fullt fungerande, anpassad och värdefull lösning till ett fast pris och med fördefinierad projektplan.

Vår PIM acclerator fungerar även som en MDM POC eller MVP för ett större fullskaligt MDM-system med masterdata från fler domäner som tex kunddata, leverantör och location.

 Läs mer om hur vi på Sigma jobbar med MDM här.

Erbjudandet inkluderar förutom projektledning, test- och produktionsmiljö, workshops, dokumentering och go live support också konfigurering av:

• Ready-to-go datamodell, klassificeringar och hierarkier baserade på ledande branschstandarder för att säkerställa korrekt och effektiv kategorisering

• Fördefinierade och anpassade attribut och grupper

• Inbyggda workflows för skapande och berikning av innehåll, baserat på en ”embedded workflow engine”

• Intuitivt användargränssnitt för att öka produktiviteten för inköpare, merchandising, datakvalitetssäkring, marknadsföring, bildbehandling och lager

• Rollbaserade ”data user access” och ”data ownership” ·     

• Språkstöd för Engelska plus ytterligare ett lokalt språk

• Business rules engine för att stödja datakvalitetsarbete

• Fördefinierade referenser för att hantera standard use cases

• Konfigurerbar modul för att arbeta med datakvalitet

• ERP-integration för att optimera affärsprocesser ·     

• Digitala produktkataloger för att ge samarbetspartners en fördel 

 

Product Data Syndication

För import och integration av leverantörens produktdata erbjuder vi ett molnbaserat gränssnitt i form av en Product Data Syndication. PDS gör det möjligt för leverantörer att kartlägga, transformera och syndikera data för sina produkter till detaljhandel och e-handelskanaler, mappade mot återförsäljarens datamodell. Detta innebär effektiva arbetsflöden för återförsäljare och leverantörer att granska och ge snabb feedback.  

Läs mer om Stibo Systems PDS här.

PIM Acceleratorn - för vem?

• Ni har ett behov av att snabbt få upp en PIM-lösning till en rimlig kostnad, för att senare kunna anpassa och bygga efter behov och vill ha en lösning som är skalbar, såväl funktionellt som avseende volym.

• Ni önskar handla upp det kanske bästa PIM-systemet på marknaden men inser också att ni i framtiden vill att samma system behöver kunna hantera andra datadomäner såsom kundmasterdata och leverantörsmasterdata.

• Ni vill kunna se när ni kan räkna hem investeringen av ett nytt PIM system genom att veta hur mycket det kommer kosta er och när ni kan börja använda det i praktiken.

• Ni är verksamma inom detaljhandeln och inser att för att verkligen kunna konkurrera idag så räcker det inte bara med en e-handelsplattform utan ni måste också låta ert data börja jobba för er.

• Ni har som en del av er MDM-strategi bestämt er för att köpa in ett MDM-system och ser att PIM-Acceleratorn skulle vara en ypperlig MVP (Minimal Viable Product) för att snabbt få upp en fungerande lösning som ni kan anpassa vidare utifrån era unika behov.

• Ni vill kickstarta ert Stibo STEP projekt och inser att detta är den perfekta ”ramp up” lösningen – fas 1 för ert MDM projekt.

• Ni känner igen ett bra erbjudande när ni ser det!

Läs mer om det exklusiva erbjudandet -
The PIM Accelerator här!

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om oss eller om vad vi gör. Vi ser fram emot att höras!