OM SIGMA'S MDM MATURITY ASSESSMENT

Tillgänglig, korrekt och sammanhängande data kan vara avgörande för att förhindra att affärsprocesser kollapsar och en strategi för verksamhetens masterdata en förutsättning för att arbeta mer datadrivet samt nå uppsatta affärsmål oavsett om det handlar om produktdata, kunddata, leverantör eller annan domän.

Att kontrollera och hantera verksamhetskritiskt data så att det blir en affärstillgång och inte ett IT problem har alltid varit en utmaning för organisationer. Idag har problemet emellertid blivit mycket mer synligt på grund av tvärfunktionell användning av data i flera system, nya standarder och regler samt marknadens krav på mer och tillgänglig data. Därför behöver man få översikt på dataflödet genom alla berörda system, samtidigt fokusera på relationer mellan separata dataobjekt och hur det påverkar andra källor. 

Sigmas MDM Maturity Assessment är det första steget på din väg till en stark och hållbar masterdatastrategi. Det ger en visuell översikt för att enkelt identifiera och kommunicera styrkor och utmaningar. Ett verktyg som hjälper till att utvärdera aktuell mognadsnivå för att ställa in en vision eller för att mäta effekten på genomförda MDM projekt.

Kartlägg din MDM mognad

MDM Maturity Model består av fem mognadsnivåer spridda över olika discipliner. Nivåbeskrivningarna hålls ganska breda för att fånga upp de mycket distinkta kapaciteterna relaterade till MDM: s organisationsprocesser.

MDM mognadsnivå

Frågorna i kartläggnings-modellen är baserade på ett arbete från University of Utrecht: Spruit,M., & Pietzka,K. (2015). MD3M: The Master Data Management Maturity Model. Computers in Human Behavior, 51(B), 1068–1076. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.030.


Gå till MDM Maturity Assessment.

Hur presenteras resultaten från undersökningen?

Sigmas experter presenterar en analys och visualisering baserad på undersökningsresultaten och erbjuder även en roadmap för att säkerställa ett fungerande MDM-ramverk som skapar verkligt affärsvärde.

Läs mer om resultaten här.