MASTER DATA MANAGEMENT

De flesta företag och organisationer lhämtar idag sin data från ett antal olika källor för att sedan försöka strukturera och kvalitetssäkra informationen innan den ska publiceras i flera olika kanaler på flera språk. Detta arbetet involverar ofta en mängd olika system och människor och är komplext, riskfullt och tidskrävande - därför lönar det sig att hantera data centralt, på ett ställe.

MDM handlar om att ha en Single Source of Truth, det vill säga att masterdata finns och hanteras på ett enda ställe och fungerar som källa för alla andra system och utgående kanaler.

Att centralisera din data ger dig kontroll och skapar en plattform som du kan organisera, berika och synkronisera över systemlandskapet. Den strategiska hanteringen av masterdata ökar datakvaliteten och eliminerar kostsam ineffektivitet orsakad av datasilos. Att koppla information, personer och processer från en central källa på ett sätt som driver din verksamhet framåt är vad MDM handlar om.

Master Data kan vara produktinformation, kundinformation, information om leverantörer, persondata eller annan information som är affärskritisk för ditt företag.

Om du vill lära dig mer om MDM så kan du ladda ned material ifrån vår partner Stibo Systems här:

What is Master Data Management? And why you need it: White Paper from Stibo Systems på Engelska (2,7 MB)

The complete A-Z of Master Data Management: Get the eBook from Stibo Systems på Engelska (2,5 MB)

Du kan också ladda ned och läsa MDM for Dummies som gratis eBook!

 

 

MDM-system och multi domän MDM

De större multidomän MDM-systemen, såsom Stibo Systems STEP, hanterar all sorts masterdata och relationerna dem emellan, till exempel produkter och artiklar, bilder och filer, kunder och leverantörer, platsdata, digitala och tryckta kataloger och klassifikationer. MDM systemen har stort fokus på datakvalitet, versionshantering, analys och mätbarhet samt funktionalitet för effektiv administration, workflowhantering och automatisering.

Läs mer om Multidomän MDM och den världsledande plattformen Stibo STEP här:

Multidomain Master Data Management: Data Sheet from Stibo Systems (0,3 MB)

The STEP platform: Get the Brochure from Stibo Systems (11,6 MB) 

PIM & Product MDM med Stibo Systems STEP

Behovet av Product Master Data Management (PMDM / PIM) är direkt relaterat till behovet av kvalitetssäkrat och tillgängligt produktdata. Effektiv hantering och delning av all information relaterat till produkter kan vara avgörande för att nå uppsatta affärsmål. Produktdata involverar otaliga attribut, relationer och uppgifter som oftast finns utspridda i en mängd olika system, applikationer och databaser. Kvaliteten, säkerheten, mängden och tillgängligheten av produktdata kan vara nyckeln till ett företags framgång. 

Overview PIM Product Information Management Solution: Product MDM system landscape flows and integrations

Product MDM / PIM med Stibo Systems STEP ger organisationer möjlighet att accelerera verksamheten och öka intäkter genom att göra det möjligt för dem att:

• Identifiera, länka och lagra data från olika källor

• Integrera och synkronisera produktdata

• Hantera och kontrollera data med workflows, affärsregler och användarbaserade accessrättigheter

• Skapa en enda ”source of truth”

• Optimera kvalitet, tillgång, relevans och mängden av data för att ombesörja kundengagemang

• Optimera arbetet med product content management med DAM, ML och deduplicering

• Compliance med olika industristandarder över nationsgränser, system och marknader

• Dela, syndikera/distribuera eller registrera data till olika partners och kanaler

• ”Publish&Print” integration

Sist men inte minst så är PMDM / PIM med Stibo Systems STEP en möjlighet att utveckla och effektivisera samarbetet med leverantörer, återförsäljare och andra partners. Uppdaterad, tillgänglig information av hög kvalitet förbättrar inte bara relationen och förenklar samarbetet med dem utan skapar även överlägsna kundupplevelse!

Läs mer om hur vi jobbar med PIM och PMDM här.

Product Data Syndication
Vi erbjuder ett molnbaserat gränssnitt i form av en Product Data Syndication-plattform för import och integration av leverantörers produktdata. Med en PDS-plattform kan alla leverantörer att kartlägga, transformera och syndikera sin produktdata till olika återförsäljarkanaler, mappade mot den datamodell som återförsäljaren använder. På detta sätt kan arbetsflöden mellan leverantörer och återförsäljare för att granska och ge feedback effektiviseras.

Läs mer om Stibo Systems PDS här.

The PIM-Accelerator - ett unikt erbjudande!

Vi på Sigma kan hjälpa er att få upp en MVP av ett MDM system eller ett ”PIM for Retail” på endast 10 veckor med vår PIM Accelerator. Lösningen är baserad på Stibo Systems världsledande plattform STEP och den kommer med förkonfigurerade moduler där funktionalitet, workflows, user groups, integrationer, datamodeller, dashboards med mera bygger på best practise från branschen. Vi kan kickstarta din MDM resa.

Läs mer om The PIM Accelerator här!

MDM, Strategi & process

Det har alltid varit en utmaning att hantera affärskritisk data. Men eftersom kanalerna som data idag presenteras i har blivit fler, har behovet av kontrollerad hantering blivit större och mer efterfrågat. Med hjälp av vår MDM Maturity Asessment får ni en visuell översikt över era styrkor och svagheter i nuläget och kan sätta upp en vision för vilken nivå ni vill uppnå. 

Gå direkt till MDM Maturity Assessment. 

MDM-system, Implementeringsprojekt och processen

Implementeringsprojekt har en mycket bättre chans att lyckas om du har:

  • En MVP-strategi. Vi har under årens lopp funnit att det bästa och snabbaste sättet för våra kunder att få ut värde av implementeringen av ett nytt system är att definiera en Minimal Viable Product (MVP) och fortsätta ha en MVP-strategi under hela implementeringen.
  • Stöd från ledningen i form av ett projekt som prioriterar och har öronmärkta resurser.
  • Ett tvärfunktionellt team. Förutom en styrningsmodell finns det normalt också ett behov av ett organisatoriskt förändringsprojekt och förändringsledning. Det nya systemet kommer att kräva förändrade arbetssätt, nya affärsprocesser, nya roller och ansvar för organisationen och vi rekommenderar därför att ansvariga (tex en Master Data Manager) utnämns så tidigt som möjligt för att leda och bygga det nya masterdatateamet / divisionen, ta ägande över de nya processerna samt driva implementeringsprojektet.

Sigmas implementeringsmetoder är baserade på många års erfarenhet av implementeringsprojekt med flera datadomäner.i olika branscher Vi tror att för att skapa bästa möjliga lösning för våra kunder måste vi först förstå, och tillsammans definiera, relevanta affärsprocesser. Detta görs under den förberedande fasen, THINK-fasen, före den faktiska implementeringen.

Best practice för implementering MDM-system

  • Var redo att starta projektet så fort som möjligt med kontrakt/SOW på plats, resurser ombord och krav tillgängliga.
  • Kom överens om projektmetoden (t.ex. vattenfall, agile, hybrid, interna processer) med alla parter. Välj inte en metod som du inte känner till. Till exempel, även om ett agilt iterativt tillvägagångssätt rekommenderas, kommer det att vara utmanande om processen inte förstås helt av alla inblandade eller inte matchar med intern projektövervakning.
  • Definiera dina strategier så snart som möjligt, till exempel hantering av organisationsförändring, kommunikation, datamigrering, systemintegration och teststrategier.
  • Inledande workshopar om övergripande krav bör helst täcka hela projektomfånget, inte bara för den första fasen/MVP.
  • Om du använder en agil metod, skriv inte någon User Story som kommer att kräva mer utvecklingsinsatser än vad som kan rymmas inom en enstaka sprint.
  • Bygg in löpande och genomgående kunskapsöverföring i projektet så att dina interna administrations- och supportanvändare, samt verksamhetsanvändare kan underhålla systemet så snart som möjligt efter go-live.

Sigma MDM

Oavsett om du är nyfiken på MDM, letar efter en partner med expertis inom datahantering, för att analysera eller ge dig råd om din digitala resa eller rådfråga dig i ett MDM-projekt - att arbeta med oss betyder att du kan förvänta dig en bättre morgondag!

 

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om oss eller om vad vi gör. Vi ser fram emot att höras!