DIGITAL STRATEGI & KUNDUPPLEVELSE

Hur ser er digitala karta och kompass ut? Är ni redo för framtidens utmaningar? En digital strategi är en förutsättning för att kunna hålla fokus på rätt riktning och mål i en allt mer föränderlig omvärld.

Många företag har levt länge med sina befintliga affärskanaler, allt ifrån det traditionella butiksledet till egen e-handel och till andra externa online-kanaler. Problemet är att kanalerna ofta agerar som isolerade öar. Det är här Sigma kommer in och svarar på följande frågor:

 • Hur ska verksamheten utveckla sina kommande affärer och möta de framtida kundbehov som finns?
 • Hur ska man kunna utveckla en skalbar affärsplattform som möter upp den vision och de tillväxtmål som är uppsatta?
 • Hur ska verksamheten hinna med sin expansion utan att drunkna i interna processer och uppdatering av de kanaler som finns?
 • Omvärlden förändras, förändras ni i takt med den?

 

Sigma kan genom sin erfarenhet och analysmetoder säkerställa affärsmodeller, anpassa sammanhang och framtidssäkra e-plattformar som ligger till grund för företagets digitala prioriteringar i framtiden, samtidigt som de mappar in i verksamhetens organisation. Vi kan också ta temperaturen på er för att se hur mogna ni är i förhållande till er bransch avseende IT-stöd, digital marknadsföring och kundlojalitetssystem.

 

Läs mer om våra andra tjänster för digitala strategier:

 

Customer Experience Management (CXM)

Det är en övergripande trend inom e-handeln idag att med hjälp av verktyg i e-handelsplattformen stötta kundresan innan, under och efter ett köp. Vikten och behovet av en relevant kundupplevelse som kompletterar själva handelsfunktionen är idag mycket stort. Standardfunktionalitet som tillgänglighet, betalning och leverans kompletteras med relevans och personalisering i fråga om sortiment, erbjudande och kommunikation.

Verktygen hamnar i ett område som övergripande kallas för Customer Engagement eller Customer Experience Management och består idag av flera olika metoder och funktioner för att stärka kundens köpupplevelse, där de vanligaste listas här bredvid.

 • Identifiering och personalisering
 • Kampanjmätning
 • Anpassat innehåll beroende på målgrupp
 • Anpassat sortiment beroende på kund
 • Återkoppling kring övergivna varukorgar

 

User Experience design - UX

Idag har kunden den digitala makten. De följer sina sinnen och kan med ett enkelt klick välja att byta väg och leverantör. Därför gäller det som avsändare att maximera den sändningstid man får. Det räcker inte att bara ha ett bra erbjudande och innehåll. När kunden besöker dig måste allt klaffa.

Med kunskap om detta kan man fråga sig, finns det något viktigare än kundupplevelsen? Att optimera sin webbplats ur ett UX-perspektiv är idag en självklarhet för den medvetne. Dock finns det mer och mindre effektiva metoder hur du lyckas bäst.

Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt håller nära kontakt med den tänkta målgruppen i varje fas. Allt för att så långt som möjligt skapa en positiv upplevelse vad gäller struktur, innehåll, design och funktionalitet. Men det är först i testfasen man riktigt kan mäta hur väl man lyckats. Det finns stora värden att vinna genom att utföra ett fullskalig UX-test och optimera sin investering.

Vi kan göra en mängd olika analyser och testningar för att förbättra er UX-design och ge era kunder bästa möjliga upplevelse.

Användarundersökningar

 • Användarundersökningar, workshops och intervjuer
 • Etnografisk forskning
 • Ögonrörelsemätning och observationstestning
 • Användarresor, personas och utveckling av användarfall
 • Åtkomst och testning på flera webbläsare
 • Card-sorting och testning av informationsarkitektur
 • Labb-, gerilla- och fjärrbaserad användbarhetstestning
 • Oberoende utvärderingar av användarupplevelser (UX)
 • Dagboksstudier och longitudinell forskning

Analyser och optimering

 • Användarobservationer och webbplatsövervakning
 • Analyskonfigurering och –administration
 • Konverteringsoptimering (CRO)
 • Assisterade digitala strategier och plattformar för kundrelationer
 • A/B- och splittester
 • Innehållsstrategi
 • Pågående optimering och support

Personalisering

Att kunna erbjuda relevanta kundupplevelser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för framtidens företag. Om du vill öka effekten i dina digitala kanaler, öka konvertering, fånga intresset från fler möjliga köpare och sälja mer till både nya och befintliga kunder måste du vara relevant. Det handlar om att på olika sätt öka personaliseringen av ditt erbjudande och din kommunikation och till det finns flera digitala metoder för att åstadkomma detta.

Sigma hjälper dig välja den metod som passar er bäst – oavsett om det gäller enklare metoder baserade på regelstyrd publicering eller mer avancerade beräkningsmetoder för att förutse besökarnas agerande och behov.

CXM-optimering

Om du vill hitta en väg att enklare prioritera och snabbare optimera dina kunders digitala upplevelser kan Sigma hjälpa till med en metod baserad på best practice från tusentals lösningar som löpande optimeras med SBOS. Metoden ger stöd till att snabbt definiera era styrkor baserat på era tekniska förutsättningar, er organisations kompetens och era resurser för de olika rollerna. Den ger också stöd till att identifiera vilka möjligheter som närmast bör prioriteras för att kunna dra nytta av möjligheten och vilken väg man ska ta dit.

Definiera dina styrkor och möjligheter och lägg grunden till din digitala transformation – på mindre än 6 veckor.

Kundupplevelse genom branding och content

Låt upplevelsen av ditt varumärke hänga ihop oavsett hur kontakten sker. När mötet genomsyras av samma själ, vad gäller innehåll och design i digitala kanaler och vid personliga kontakter i butik, ökar konvertering och försäljning.

Genom att sätta sig in i besökarens kontaktvägar till ditt företag och utveckla en stark strategi för branding, innehåll och kampanjer får era erbjudanden större effekt. Resultatet kommer att märkas i antal avslut.

Knyt ihop kundupplevelsen online med offline

Öppna upp en helt ny dimension i kundupplevelsen. Sigma låter din virtuella och fysiska affär flyta samman med IoT - Internet of Things. Datainsamling, mätning och optimering är en viktig komponent i e-handel, men i jämförelse med den fysiska butiken har möjligheten att samla data och mäta länge varit begränsad. IoT gör att vi kan mäta aktiviteter i fysisk handel på samma sätt som vi idag mäter densamma på webben. Det skapar helt nya möjligheter till en anpassad kundupplevelse före, under och efter ett köp.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om oss eller om vad vi gör. Vi ser fram emot att höras!