Insikter kring språk och översättningar för PIM och Web

Oavsett vilken arbetsprocess ni använder för översättningar. Excel filer som skickas via email, en automatiserad process som direkt skickar översättningar till erat översättningsföretag eller om ni helt enkelt inte börjat ännu så kan ni säkert känna igen vissa av de problemställningarna som vi kommer ta upp här.

Efter att ha jobbat med översättningar för produkttexter och produktrelaterade texter på ett internationellt företag så fick man snabbt lära sig vissa sanningar om översättningar.

Ø  Alla översättningar är inte bra översättningar.

Ø  Spridningen av kvalitén beroende på språk är stor.

Ø  Att inte ha tänkte igenom vad målsättningen är med våra översättningar skapar stora problem med förväntningar inom hela organisationen.

Ø  Det tar väldigt mycket tid att optimera översättningsprocess.

optimera översättningsprocessen

Vad gör man då för att kunna tackla dessa problem?

1.     Titta över sin översättningsprocess

2.     Automatisera där det går att automatisera.

3.     Starta en effektiv feedbackprocess

4.     Definiera syfte med översättningarna.

Titta över översättningsprocessen

Börja inifrån och se hur och varför ni arbetar som ni gör. Ofta har man valt en process utav vana. Vi har alltid gjort så här är ett tankesätt som ofta förekommer bland företag. Våga sätta er ner och titta över eran process och börja med att titta på hur ni arbetar. För att sedan fråga er Varför gör ni så här?

Automatisera där det går att automatisera.

Beroende på vilket typ av PIM system som ni hanterar eran Produktinformation i så erbjuder de flesta integrationer mot översättningsbyråer. Genom att ta steget och automatisera översättningarna så försvinner alla excel filer och emails som kommer på vift och ni behöver inte oroa er om version hanteringar heller. En väldigt stor fördel är också att genom att automatisera hantering av översättningarna kommer ni kunna lägga mer fokus på kvalitén av översättningarna och på längre sikt även minska den totala arbetsmängden.

Starta en effektiv feedbackprocess

När själva hanteringen av översättningarna har automatiserats så är det dags att titta på hur feedbackprocessen till eran översättningsbyrå ska hanteras. Detta har i min erfarenhet varit ett av de stora problemen. Och kommer vara en del jobb, men skapar man en väldigt bra process där man dessutom arbetar proaktivt med att hjälpa översättningsbyrån att automatisera vissa ord som frekvent återkommer så sparar man både tid och pengar. Och kvalitén går samtidigt upp. Man ska ha i åtanke att återkoppling vid fel i översättningar ska inte ses som ett misslyckande utan som en del i en process att få en effektiv översättningsprocess.

Att kunna bygga in en feedbackprocess på översättningarna antingen i PIM eller hos översättningsbyrån är extremt gynnsamt. Tyvärr har jag i många fall sett att man väljer att inte skicka feedbacken tillbaka till översättningsbyrån med den enklar förklaringen att det går fortare att göra det själv. Men genom att ha tålamod och arbeta med en feedbackprocess kan kännas jobbigt i början men skapar enorma fördelar på långsikt.

 

Definiera syftet med översättningarna

Sist men inte minst så är det dags att definiera syftet med era översättningar. Produktbeskrivningar och annan relaterad produkttext är något som kan skapa stor debatt i företag. Och givetvis vill vi alltid ha den bästsäljande texten. Men är hela organisationen med på detta?

Har ni inte satt er ner och definierat för och nackdelar med att fokusera på översättning eller transcreation då är det dags. Börja genom att definiera om ni vill jobba enbart med översättning eller även kräver transcreation från er översättningsbyrå.

Vad är skillnaden mellan översättning och Transcreation?

 

En översättning är ord för ord översättning där man tar en mening och översätter den till hur den på bästa sätt överens stämmer på det nya språket.

Medan en transcreation är likt en översättning en mening som översätts ord för ord. Men som dessutom tar hänsyn till hur ditt företag vill tala med kunden. Det är när översättaren också är medveten om ert företags tonalitet och vad ert företag står för.

Både Översättningar och transcreation är väldigt svåra att uppnå vid översättningar men det går att göra och man måste ha en väl fungerande översättningsprocess, feedbackprocess och upplärningsprocess (Speciellt vid transcreation).

Så för att återgå till frågan, Är er målsättning att endast översätta eller har ni som målsättning att arbeta med transcreation?

 

Några viktiga frågor att ta ställning till innan ni beslutar er vilken väg ni vill gå.

1.     Hur mycket tid är ni villiga att lägga ner?

2.     Vilka krav ställer ni på era produktrelaterade texter?

3.     Hur ska ni mäta er framgång?

 

Hur mycket tid är ni villiga att lägga ner?

Det är givetvis alltid så att man vill effektivisera sin tid med översättningar. Men att lägga ett stort arbete i början för att bygga upp en bra feedbackprocess som sedan gör att kvalitén ökar över tid innebär ett stort arbete. Fundera igenom vilka resurser och under hur lång tid ni är villiga att ha en högre än vanligt fokus på översättningsprocessen.

Vilka krav ställer ni på era produktrelaterade texter?

Vad är det ni verkligen vill uppnå när en av era kunder läser en produktrelaterad text? Vill ni endast informera? Vill ni både informera men också få er tonalitet och budskap igenom till kunden? Här lägger ni de första tankarna till om ni vill jobba med översättningar eller transcreation.

Hur ska ni mäta framgång?

Det som alltid är en av de svåraste sakerna med översättningar. Hur mäter man egentligen att det är bra kvalité till det ni önskar göra? Har ni översättning som målsättning, att texten ska vara läsbara och likvärdig till eran grundtext. Eller vill ni också att kunden ska få med sig ert budskap och brand tonalitet? Det är väldigt viktigt att sätta realistiska mål och sedan arbeta med förbättringsprocess som t.ex. Feedbackprocesser och tonalitetsträning med copywriter.
Detta är några delar att ha i åtanke när ni funderar på hur ni ska mäta er framgång. Sedan kan ni även fundera på om ni vill ha KPI:er för att mäta om texternas innehåll också är kvalitativa. Så som dwell time, konvertering etc. Men vi förutsätter här att ni redan har top notch kvalité.

 

2019-07-08

Unified Commerce
CMS
Web
PIM

Vill du veta mer om våra tankar kring översättningar? Kontakta oss.


Rikard Mäkialo
Project Manager
rikard.makitalo@sigma.se
+4670 713 78 37


Ur pandemin föddes en accelerator

Sigma Unified Commerce förstärker sitt E-com-team

The power of data transparency – Stibo Connect 2020

Storefront levererar startklar nätbutik från 6 veckor

Hur vi skapade en bättre kundupplevelse för Michelin

PIMpoint 2020 har blivit ett digitalt event och Sigma är en av sponsorerna till detta fantastiska event

E-handel för Rusta på två veckor

The PIM Accelerator – a unique offer from Sigma based on Stibo Systems PMDM for Retail!

Unik paneuropeisk MDM allians

När behöver du ta in hjälp?

Sigma har tilldelats status som Contributing Gold Partner 2020 av Umbraco

Are you asking the right questions? - Get some answers and level up your MDM maturity today with free eBook

När krisen slog till – hjälpte kund bygga e-handel på två veckor

Med Microanalys får du tid till att växla upp din e-handel

Are you establishing your e-commerce business in the Nordics? Read this first!

Så jobbar du kreativt inom ramarna för en e-handelsstrategi

3 steg till att konverteringsoptimera din e-handel

Sigma IT förstärker e-handelserbjudande och satsar i Borås

Hur mår din e-handel, egentligen?

Hur dina besökare blir kunder, på e-handelsdagen 7H i Borås

Reflektioner av 2019

Självskatta er Master Data Management-mognad med nytt onlineverktyg!

Om alla levde som genomsnittlige svensken skulle det behövas 4,2 planeter

Funderar du på nästa steg för att utveckla din digitala affär?

Tävla om strategiworkshop - möt oss på Näringslivsdagen

Stockholm Helsinki B2B Travel Show

Insikter kring språk och översättningar för PIM och Web

Lansering av Ciqola Carpets, webshop byggd av Sigma med Storm Commerce och Umbraco CMS

Sigma inleder samarbete med IHM BUSINESS SCHOOL

Stibo Connect 2019

Webinar: Umbraco och Storm – en vinnande lösning för din e-handel

Episerver partner close-up

I den digitala spåkulan inför 2019

Omnikanal på riktigt

Ny logga!

Vad är headless?

The story about Golden Record and how you get total control over your Content Provided data.

Overview of Sitecore eLearning

Hur du ställer in ditt första PIM iPMC- Extension på 5 minuter

Optimera prestandan i PIM iPMC

10 tips for the inRiver PIM developer

E-handel B2B vs B2C (3 VIKTIGA FAKTORER)

Sugcon India 2018 Retrospective

Förändringsdrivna IT-projekt

Vad är PIM?

Ta nästa steg med inRiver PIM

Sugcon India 2018

På väg till Camp digital

Sigmas inspirationsdag

SUGCON 2018, två dagar med inspiration

Före SUGCON Europe 2018

En dag pa Husqvarna

Efter Pimpoint 2018

Välkommen på frukostseminarium

Om sömlösa digitala ekosystem för handel på D-Congress

Sigma på PIMpoint i Malmö 12-13 april

Upplev den senaste tekniken live!

Sigma på Data2020 i Stockholm den 14 sept

Om digitalt ekosystem för handel på D-Congress

Seminarium om Unified Commerce as a Service

Lansering av Unified Commerce as a Service