Sigma inleder samarbete med IHM BUSINESS SCHOOL

Det har alltid varit viktigt för oss på Sigma att stötta kompetensutveckling och undervisning och det gör oss därför väldigt glada och stolta att presentera ytterligare ett samarbete vi inlett. Det är extra roligt för oss på Unified Commerce då det handlar om att komma med synpunkter och råd för hur IHM BUSINESS SCHOOL ska fortsätta utveckla sin utbildning för E-commerce managers. Det är ett område vi brinner för och som vi påpekat flera gånger är en bristvara på marknaden.

Såhär säger Tomas Kangasoja från IHM om vårt samarbete,

"Då YH-utbildningarna har ett mer tätare samarbete med näringslivet än de traditionella högskolorna så möjliggör detta mer direkt anpassade utbildningar till de roller som efterfrågas av företagen. Men detta ställer då stora krav på vilka företag som IHM samarbetar med. När vi letar samarbetspartners så letar vi efter företag som är starka aktörer inom den bransch som vi ska starta upp en ny utbildning inom.I dessa företag söker vi nyckelpersoner som besitter rätt kompetens för att kunna bidra med såväl synpunkter och råd i hur vi på bästa sätt skall utforma våra utbildningar. Här vände vi oss till Sigma då de har goda kunskaper inom e-handel och är ett välkänt namn i branschen. Här hittade vi också rätt personer som kan bidra med det vi behöver i vår ansökan till vår utbildning E-Commerce Manager som vi söker till hösten 2020. Detta är något som vi ser framemot och vi hoppas på ett bra och långt samarbete med Sigma."

tomas kangasoja

Tomas Kangasoja | Partner Recruiter

 

Marknadsbehovet 

Vi på Unified Commerce har genomfört flera hundra projekt genom åren och har även flera av dessa som kunder i vår förvaltning. Det i särklass största behovet vi stöttar på under våra uppdrag är att föra samman marknad, sälj och teknik. Det kan verka lätt men i den takten som samtliga av dessa tre utvecklas i företagen och på marknaden så är det en utmaning. Det är precis i denna skärningspunkt som du som E-commerce manager kommer skapa extraordinära resultat. Vi är övertygade om att de företagen som lyckas sammankoppla, samarbeta och exekvera på kraften från dessa tre hörnstenar kommer vara dem som innoverar, tar marknadsandelar, expanderar och når nya höjder

 

Läs mer om IHM och E.commerce utbildningen här

2019-06-17

E-handel
Kundupplevelse CMX
Unified Commerce
CMS
Web
PIM
UX

Vill du också samarbeta med oss? Kontakta oss.


Adan Hultgren
E-handel, PIM, digital strategi
adan.hultgren@sigma.se
+46 730 449515


Fredrik Axell
Business Area Manger Unified Commerce
fredrik.axell@sigma.se
+46 73 070 01 56